DISCLAIMER

  • WoodFactory: Wood Factory Spain S.L.;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De content is door WoodFactory met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, WoodFactory aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. WoodFactory is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
  5. WoodFactory behoudt zich alle rechten uitdrukkelijk voor. Zo houden wij ons bijvoorbeeld het recht voor om deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website.